Latvijas kultūras kanona konkurss

Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) aicina 10.–12. klašu skolēnus pieteikties Latvijas kultūras kanona konkursam “Kultūras vērtību sardzē: radīt savu kultūras kanona vērtību drošības atslēgu” un radīt inovatīvus, praktiskus un ikvienam pieejamus kultūras vērtību aizsardzības  paņēmienus un scenārijus. Lai pieteiktos konkursam, līdz 17. novembrim ir jānokomplektē komanda trīs skolēnu un viena skolotāja sastāvā un jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma forma: https://ej.uz/kanonakonkurss2023.

Šī gada Kultūras kanona konkursa mērķis ir sekmēt kultūras mantojuma saglabāšanu, tā sociālā, ekonomiskā un radošā potenciāla izmantošanu, Latvijas kultūras kanonā nosaukto vērtību aktualizēšanu, pievērst uzmanību sabiedrības kultūras procesu daudzveidībai un vērtību sistēmu atšķirībām, kā arī veicināt skolēnu radošumu un pilsonisko līdzdalību Latvijas kultūrtelpas veidošanā.

Konkursa pirmā kārta Latvijas reģionos notiks no 2023. gada 27. novembra līdz 2023. gada 1. decembrim, un tajā skolēnu komanda skolotāja vadībā izpēta Kultūras kanonā iekļautās kultūras vērtības un atlasa vienu, sev būtisku kultūras kanonā iekļautu vērtību, kuras saglabāšanu apdraud mūsdienu ekonomiskās, sociālās, drošības vai vides krīzes izpausmes. Balstoties izvēlētajā vērtība un pierādījumos tam, ka konkrētā vērtība ir apdraudēta, komanda izstrādā savu scenāriju konkrētai rīcībai, kas mazinātu izvēlētās vērtības saglabāšanas un pārmantošanas riskus. Scenārijs satur ceļa karti, ko komanda praktiski darītu, lai nodrošinātu apdraudētās vērtības aizsardzību, norāda uz iespējamiem sadarbības un atbalsta partneriem.

Noslēgumā komanda sagatavo plakātu, kur vizuāli atklāti konkrētās vērtības apdraudējuma pierādījumi un komandas izstrādātais vērtības aizsardzības plāns jeb ceļa karte saglabāšanas apdraudējuma risku mazināšanai.

17. oktobrī plkst. 16.00 tiešsaistē norisināsies informatīvs seminārs skolotājiem par konkursa uzdevumu un nolikumu, kurā konkursa organizatori sniegs atbildes uz dalībnieku jautājumiem.

Otrajā kārtā, kas norisināsies 2024. gada 14. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, konkursa organizatori kopā ar kultūras un radošā sektora profesionāļiem, kā arī kultūras mantojuma speciālistiem dalīsies pieredzē par konkrētu mantojuma veidu (materiālā, nemateriālā, digitālā), kā arī mākslas darbu saglabāšanas apdraudējumiem un līdz šim izmantotām aizsardzības pieejām vai risinājumiem. Tiks apzinātas arī jauno tehnoloģiju iespējas rast efektīvākus kultūras vērtību saglabāšanas un aizsardzības risinājumus.

Konkursa trešā kārta (fināls) notiks 2024. gada 8. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, un tajā skolēnu komandas savstarpēji debatēs par to, kā izstrādātā kultūras kanona vērtības aizsardzības ceļa karte darbojas praksē.

Iepazīties ar konkursa nolikumu: ŠEIT

Ar konkursa norises gaitu var iepazīties Latvijas kultūras kanona mājaslapā www.kulturaskanons.lv, Facebook lapā https://www.facebook.com/kulturaskanons un Latvijas Kultūras akadēmijas mājaslapā www.lka.edu.lv.

Jau divpadsmito gadu LKA sniedz vidusskolas vecuma jauniešiem iespēju līdzdarboties kultūras mantojuma popularizēšanā un komunikācijā, organizējot Latvijas kultūras kanona konkursu. Ik gadu konkursa tēma tiek mainīta, piedāvājot skolēniem dažādus ar kultūras aktualitātēm, kultūras mantojumu, tradīcijām un Latvijas kultūras kanonu saistītus uzdevumus. Šī gada konkursa uzdevumi izstrādāti kā atbalsts “Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas” jaunā satura ieviešanai.

Konkursu organizē LKA kopā ar  Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālo bibliotēku, kultūrizglītības programmu “Latvijas skolas soma”, Latvijas Nacionālo kultūras centru, Valsts izglītības satura centru un UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.