GORS komanda

Latgales vēstniecības GORS (SIA "Austrumlatvijas koncertzāle") komanda

  VADĪTĀJA, VALDES LOCEKLE
Diāna Zirniņa
Vadītāja, valdes locekle
 
diana.zirnina [at] rezekne.lv
  MĀKSLINIECISKĀ NODAĻA
Ilona Rupaine
Mākslinieciskās un pasākumu nodaļas vadītāja
 
ilona.rupaine [at] rezekne.lv
Daira Lāce
Pasākumu producente
 
daira.lace [at] rezekne.lv
+371 26144533
Līga Vaičule-Kozlovska
Pasākumu un konferenču organizatore-projektu vadītāja
 
liga.vaicule-kozlovska [at] rezekne.lv
gors.konferences [at] rezekne.lv
+371 26387783
Violeta Kovalenoka
Kino pasākumu organizatore
 
gors.kino [at] rezekne.lv 
violeta.kovalenoka [at] rezekne.lv
+371 28819984

Guna Kalnača
Mākslas izstāžu kuratore
 
gors.izstades [at] rezekne.lv
  MĀRKETINGA NODAĻA
 
Kristiāna Malta
Mārketinga nodaļas vadītāja 
 
kristiana.malta [at] rezekne.lv
gors.vestis [at] rezekne.lv
+371 29109924
Laura Malinovska
Mārketinga speciāliste
 

laura.malinovska [at] rezekne.lv 

Artis Leidums
Mārketinga speciālists
 

artis.leidums [at] rezekne.lv

Elza Indričāne
Mārketinga speciāliste
 
elza.indricane [at] rezekne.lv (I)lgstošā prombūtnē
  TEHNISKĀ NODAĻA
Aivars Adrickis
Tehniskais direktors
 
aivars.adrickis [at] rezekne.lv
+371 22040555
Ervīns Šaicāns
Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs-gaismu režisors 
 
ervins.saicans [at] rezekne.lv
Gints Grīslis
Skaņu režisors-skatuves darbu vadītājs 
 
gints.grislis [at] rezekne.lv
Raivis Prančs
Pasākumu un konferenču tehniskais organizators
 
raivis.prancs [at] rezekne.lv
Juris Elksnis
Elektriķis
  PERSONĀLA SPECIĀLISTE
Guna Igavena
Personāla speciāliste

guna.igavena [at] rezekne.lv

  JURISKONSULTS
 
Agita Strode
Juriskonsults - konsultante fizisko personas datu aizsardzības jautājumos
 
agita.strode [at] rezekne.lv
 
  GRĀMATVEDĪBAS NODAĻA
Mārīte Šmaukstele
Grāmatvedības nodaļas vadītāja
 
marite.smaukstele [at] rezekne.lv
Anita Leiduma
Vecākā grāmatvede
 
anita.leiduma [at] rezekne.lv
Evija Lukste
Grāmatvede-ekonomiste
 
evija.lukste [at] rezekne.lv
  INFORMĀCIJAS CENTRS
Agnese Lāce
Informācijas centra speciāliste-lietvede
 
agnese.lace [at] rezekne.lv
Lāsma Štarjkova
Informācijas centra speciāliste
 
koncertzale [at] rezekne.lv
+371 64633303
Alīna Rubļova
Informācijas centra speciāliste
 
koncertzale [at] rezekne.lv
+371 64633303
  APSARDZES ORGANIZATORS
Arturs Ludboržs
Apsardzes organizators
  UZKOPŠANAS DARBU VADĪTĀJA
Tatjana Kablanova
Uzkopšanas darbu vadītāja 
  KAFEJNĪCA ZĪDS
Inga Laizāne-Šarova
Ēdināšanas struktūrvienības vadītāja