Tikšanās ar mākslinieku JĀNI MAĻECKI

No 2018. gada 19. jūnija līdz 12. augustam Latgales vēstniecības GORS Mākslas galerijā bija skatāma Jāņa Maļecka personālizstāde "Gleznas".
Jāņa Maļecka glezniecība veidojusies ciešā sasaistē ar mūziku, galveno uzdevumu saskatot jūtu un sajūtu variāciju attēlošanā.  Muzikālas tēmas un muzikālas noskaņas sastopamas jebkurā audeklā, gan vizuāli iemiesotas skaņu plūsmās figurālās gleznās, gan smalkas gaismas vibrācijās dabas tēlojumā, gan artistiski ritmiskās abstraktās kompozīcijās. Emocionāli jūtīgs un izsmalcināts kolorīts veido bagātu iespaidu, lauku un krāsu toņu saskaņa bāzējās latviešu glezniecības labākajās tradīcijās.
Foto: Andrejs Vasjukevičs/ Latgales vēstniecība GORS