Rēzeknes Goda pilsonis - Iveta Apkalna

Rēzeknes pilsētas domes sēdē tika apstiprināts lēmums par Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu ērģelniecei Ivetai Apkalnai.

Pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes Nolikumu „Par apbalvojuma „Rēzeknes Goda pilsonis” piešķiršanu” (apstiprināts 09.10.2007.) un tā grozījumiem, Rēzeknes pilsētas dome pieņēma lēmumu piešķirt apbalvojumu „Rēzeknes Goda pilsonis” Ivetai Apkalnai (Iveta Schuenemann) par Latgales un Latvijas kultūrvides veidošanu un Rēzeknes pilsētas tēla popularizēšanu. Iveta Apkalna ir dzimusi Rēzeknē un ir darījusi slavenu Rēzeknes vārdu pasaules kultūrvidē. Jau 16 gadu vecumā viņai bija uzticēti ērģelnieces pienākumi pāvesta Jāņa Pāvila II vizītes dievkalpojumā Aglonas bazilikā 1993. gadā. Kopš tā laika viņa arvien paaugstina savas meistarības līmeni, ir piedalījusies un guvusi augstu novērtējumu gan Latvijas, gan starptautiskajos konkursos un šodien viņa ir viena no Eiropas aktīvākajām un pieprasītākajām solo ērģelniecēm. Iveta Apkalna bija tā, kas piedalījās Latgales vēstniecības GORS atklāšanas koncertā, un pateicoties tieši viņas neatlaidībai, Latgales vēstniecībā GORS ar AS „Latvijas Valsts meži” atbalstu sākušas skanēt Johannus Ecclesia digitālās ērģeles. Savos daudzajos koncertos māksliniece īpaši izceļ to, ka nāk no Latvijas, no Rēzeknes.

Latgales vēstniecība GORS sveic ērģelnieci ar Goda pilsoņa nosaukuma piešķiršanu, lepojas par Ivetas Apkalnas sasniegumiem un īpaši priecājas par katru Ivetas uzstāšanās reizi koncertzālē un kopīgi paveiktajiem, kā arī iecerētajiem darbiem.

Rēzeknes Goda pilsoņa apbalvojums un Atzinības raksti tiks pasniegti svinīgā koncerta laikā 18. novembrī plkst. 18.00 Latgales vēstniecības GORS lielajā zālē.

Iveta Apkalna un digitālo ērģeļu “Johannus Ecclesia” ieskandināšanas koncerts Latgales vēstniecībā GORS

Digitālo ērģeļu ieskandināšanas koncerts Latgales vēstniecībā GORS

Foto: Māris Justs