Pārtraukta pasākumu norise no 13. marta līdz š. g. 14. aprīlim.

Rūpējoties par sabiedrības veselību un pildot valdības lēmumu, pasākumu norise Latgales vēstniecībā GORS tiks pārtraukta no 13. marta līdz š. g. 14. aprīlim. Šajā laikā plānotie pasākumi, cik iespējams, tiks pārcelti uz vēlāku laiku. Apmeklētājiem tiks ziņots par pārcelto pasākumu datumiem, kā arī par biļešu atgriešanas iespējām uzreiz tiklīdz būs pieejama precīza informācija.

Lūdzam būt pacietīgiem un sekot līdzi aktuālajām ziņām.

Plašāka informācija par ierobežojumiem un ieteikumiem ārkārtējas situācijas laikā - https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu