Kristīnes Kutepovas gleznu izstāde

No 8. marta līdz 25. aprīlim Latgales vēstniecības GORS Mākslas galerijā tiks eksponēta mākslinieces Kristīnes Kutepovas gleznu izstāde “Cita realitāte”.

Izstādes stāsts risinās starp vairākām realitātēm, laikā un telpā ticis fiksēts notikums, radot vairākas telpas vienlaicīgi, bet tām pārklājoties radusies Cita realitāte. Katra glezna ir kādas jaunas pasaules stopkadrs un  skatītājs ir tās pirmatklājējs – tas ir iemesls, kādēļ gleznām netiek atklāti nosaukumi.

Kā pauž pati māksliniece: “Man mākslas pasaulē nepastāv laiks, brīžiem tai zūd arī telpa, notikumi ar vairāku gadu starpību pēkšņi nostājas blakus šodienai un saka - mēs bijām tie pirmie vēstneši, mums ir tiesības būt līdzās tam, kas ir atnācis šodien! Būtiskais ir neaprakstāms, tas ir sajūtams, to var tikai pārdzīvot tieši, vērojot gleznā radīto. Un vai man ir tiesības ar saviem simbolu skaidrojumiem atslēgt vērotāja paša sajusto un piedzīvoto? Kur viens ierauga mošķus, otrs redz prieku un bezgalīgu harmoniju. Vai man ir tiesības iejaukties ar savu stāstu un domu starp šiem  radikālajiem viedokļiem. Mēs katrs skatāmies caur sevi, tikai un vienīgi. Šoreiz galvenais man ir ļaut sajust pašiem, cik gan daudzas realitātes varam pieredzēt jau šobrīd un katrai no tām būs sava individualitāte un īpašības.”

Citās realitātēs ir vībotņu tējas ceremonija, trejdekšņa gaisma, teātra izrādē sajustais, pēdējo gadu pasaulē valdošā noskaņa, gleznas dzimšanas brīdis, sakāmvārdi un daudz kas cits slāņu slāņiem pāri klāts. Gadalaiku mija, notikumu mija, stilu sajaukumi. It kā viss ir kājām gaisā, nedaudz dīvains un ar to pievelkošs – gleznu autorei tās visas ir citas realitātes.  Kristīne Kutepova atskārš, ka vēl nezina, kura ir īstā realitāte – ārējā vai iekšējā, bet varbūt abas kopā?

Kristīne Kutepova (1982) absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas nodaļas glezniecības bakalaura (2017) un maģistra studiju programmas (2019). Saņēmusi LMA balvu "SEB stipendija glezniecībā" 2017. gadā un mecenātes Ināras Teterevas stipendiju mākslā  2015. gadā. Kopš 2014. gada piedalījusies dažādās grupas izstādēs, tostarp starptautiskos  projektos Itālijā un Vācijā. Veidojusi scenogrāfiju un piedalījusies izrādē “Dzīves dārgAkmentiņi” Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī, kā arī gleznojusi izrādē “Zvaigžņu zagļi” Dailes teātrī. 2020. gadā izstāžu zālē “Rīgas mākslas telpa” sarīkojusi vērienīgu personālizstādi “Redzējumi”, savukārt Jūrmalas pilsētas muzejā – izstādi “Brīnumzeme”.