GRAFIKA NO SKAPJA. Pāvels Ostapcevs

Lai arī plašākai sabiedrībai mākslinieks Pāvels Ostapcevs pazīstams kā gleznotājs, virtuozs ainavists, šoreiz mākslinieks izvēlējies skatītājiem parādīt grafikas darbu izlasi. Pāvels Ostapcevs strādājis dažādās grafikas tehnikās – linogriezumā, tehniski sarežģītajā mecotintā, ofortā. Darbojies lietišķajā grafikā, veidojot Rēzeknes vizuālo identitāti pilsētas 700 jubilejas gadā, pievērsies arī grāmatu grafikai.

Tāpat kā glezniecībā, arī ar grafikai raksturīgiem paņēmieniem mākslinieks radījis ainavas un klusās dabas, kā arī figurālas kompozīcijas. Izstādes “Grafika no skapja” darbi tapuši laikā no 1984. līdz 1997. gadam un tagad piedzīvo atkalredzēšanos ar skatītājiem. Grafikā mākslinieks daudz pētījis pasaules klasiķu, krievu mākslinieku darbus, latviešu Oļģerta Ābelītes, Aleksandra Junkera, Gunāra Kroļļa, Jura Petraškevica lapas. Par savu skolotāju grafikā uzskata savulaik Rēzeknē dzīvojušo estampa meistaru Juri Briedi.

Foto: Andrejs Vasjukevičs