GORS ĪSTENO EIROPAS SAVIENĪBAS FONDA PROJEKTU

Kopš 2022. gada septembra, lai veicinātu profesionālās mākslas pieejamību dažādos Latvijas reģionos, Latgales vēstniecībā GORS, sadarbībā ar Centrālā finanšu un līgumu aģentūru (CFLA),  tiek īstenots no Eiropas Savienības (ES) fonda līdzekļiem finansēts projekts “Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana Latgales vēstniecībā GORS 2022.-2023. gadā”.

SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” iesniegtā projekta mērķis ir veicināt un atbalstīt Latgales v​ēstniecības GORS darbību, kas vērsta uz profesionālās mākslas pasākumu pieejamību Rēzeknē un Latgales reģionā, tādējādi mazinot Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes sekas, saglabātu darbavietas, paātrinātu organizācijas pielāgošanos jaunajiem apstākļiem un veicinātu plašāku kultūras pakalpojumu pieejamību.

CFLA līdzfinansētie pasākumi 2023. gada janvāra un februāra periodā – Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris ar izrādi “Trīs sivēntiņi un Vilks”, Ērika un Rihards Milleri Franča Šūberta dziesmu cikls “Ziemas ceļojums”, līdz 26. martam ir iespēja aplūkot GORS Mākslas galerijā gleznotāja Jāņa Šneidera un kuratora Guntara Gritāna izstādi “Maraņasati. Latgales māju stāsti”, Latvijas Nacionālā teātra izrāde “Sievietes daļas”, kā arī kuplu apmeklētāju skaitu pulcēja grupas “Pērkons” un Liepājas Simfoniskā orķestra koncerts, februāri noslēdz Latvijas leļļu teātra izrāde “Lidojošu cūku nams”.

Arī turpmāk projekta gaitā tiks atbalstīta SIA “Austrumlatvijas koncertzāle”, nodrošinot mākslinieciskā pasākumu plāna programmu 2023. gadam. Projekta kopējās izmaksas – 549 999,99 EUR, no kurām 467 499,99 EUR ir plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts. Līdz šim līdzīga finansējuma sadales programmu ir administrējis Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF).

Kultūras ministrijas izstrādātās ES fondu programmas mērķis ir atbalstīt kultūras nozares ilgtspēju, izaugsmi, jaunradi un ekonomisko aktivitāti, dodot stimulu nozarei atgūties pēc krīzes un stiprināt visa sektora spēju labāk reaģēt uz nākotnes izaicinājumiem. Atbalsts profesionālās mākslas pieejamības veicināšanai, izmantojot REACT-EU sniegto finansējumu, paredzēts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā".