Izstāžu projektu konkurss

Latgales vēstniecība GORS atklātā konkursā aicina pieteikt izstādes 2021. gadam
 
Jau piekto reizi Latgales vēstniecība GORS izsludina atklātu izstāžu projektu konkursu Latgales vēstniecības GORS Mākslas galerijā skatāmajām izstādēm. Arī šoreiz projektu konkursā izstādēm 2021. gadā aicināti piedalīties gan mākslinieki, gan izstāžu kuratori vizuālās mākslas, dekoratīvi lietišķās mākslas un dizaina jomā, piedāvājot grupu vai personālizstādes, kuratora veidotas u. c. izstādes. Pieteikumi konkursā tiek pieņemti līdz š. g. 31. maijam.
 
Mākslas galerijas tipa izstāžu telpa Latgales vēstniecība GORS tika atklāta 2016. gada februārī. Šajā laikā galerijā bijuši skatāmi gan unikāli, rezonansi raisoši, gan aizkustinoši, izzinoši un lielā daļā īpaši eksponēšanai Rēzeknē veidoti izstāžu projekti – gleznotāja Roberta Muža personālizstāde „Latvija. Ainava. Portrets”, Diānas Īves darbu izstāde „Saulainie nostūrīši”, tēlnieka un dizainera Āra Smildzera tēlniecības darbu izstāde „Selekcija“, Osvalda Zvejsalnieka personālizstāde „Pašportrets. Personība studijās”, mākslinieces Tajas Bellas (Taya Bell) pirmā personālizstāde Latvijā, mākslinieka Franciska Varslavāna un mākslinieces Frančeskas Kirkes darbu izstāde-projekts „Francisks un Frančeska”, Magones Boleiko personālizstāde „Paralēlās pasaules“, Anneles Slišānes Latvijas simtgadei veltītā tekstilmākslas izstāde „#100dečiLatvijai“, Aigara Bikšes tēlniecības darbu izlase “A. Bikšes cīņa ar tukšumu“, tekstilmākslinieka Rolanda Krutova personālizstāde „Pietauvot bezgalību“ un vēl daudzi citi mākslas projekti.
 
Šis gads GORS Mākslas galerijā sākās ar Alvīnes Bautras darbu izstādi „Nejauša eksistence“, šobrīd izstādīta māksliniekam, teorētiķim, mākslas kritiķim un pedagogam Jurim Soikanam veltītā izstāde „Maģiskais reālisms“ (cerot uz situācijas uzlabošanos, izstādes apskates laiks apmeklētājiem plānots līdz 11. maijam (pagarināts no 19. aprīļa)). Tāpat šogad GORS Mākslas galerijā iecerētas tekstilmākslinieces Ritas Ļegčiļinas-Brokas, stikla mākslinieka Daiņa Gudovska un gleznotājas Helēnas Svilānes-Kuzminas darbu izstādes.
 
Latgales vēstniecības GORS Mākslas galerija ir viena no apmeklētākajām mākslas ekspozīciju vietām ne tikai Latgales reģionā, bet visā Latvijā, dodot iespēju ar augstvērtīgiem mākslas darbiem un stāstiem iepazīties ļoti plašam un dažādam interesentu lokam. Plānots, ka izstāžu skaits GORS Mākslas galerijā 2021. gadā būs piecas izstādes, viena izstāde apskatei paredzēta aptuveni divus ar pusi mēnešus.
 
Plašāka informācija par izstāžu projektu konkursu 2021. gadam un pieteikšanās iespējām atrodama Latgales vēstniecības GORS mājaslapas sadaļā „Izstādes” http://latgalesgors.lv/lv/izstades. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Latgales vēstniecības GORS Mākslas galerijas izstāžu kuratori Gunu Kalnaču (+371 29112872) vai Latgales vēstniecības GORS mākslas izstāžu koordinatori Ilonu Rupaini (gors [dot] izstades [at] rezekne [dot] lv; +371 64633303).
 
Izstāžu norisi Latgales vēstniecības GORS Mākslas galerijā atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un Rēzeknes pilsētas dome.
 

Latgales vēstniecības GORS izstāžu projektu konkurss

NOLIKUMS

 
Projektu konkursa organizētājs: Latgales vēstniecība GORS (SIA “Austrumlatvijas koncertzāle”).
Latgales vēstniecības GORS adrese: Pils ielā 4, Rēzekne (4. stāvā), Rēzekne, LV-4601
Saziņai: gors [dot] izstades [at] rezekne [dot] lv vai 64633303 (GORS Informācijas centrs).
 
1. Konkursa mērķis
Lai turpinātu veidot Latgales vēstniecību GORS (turpmāk – GORS) kā vienotu nacionālas nozīmes kultūras telpu un nodrošinātu līdzsvarotu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu visās pārstāvētajās jomās, GORS iedibina atklātu ikgadēju izstāžu projektu konkursu.
 
2. Konkursa priekšmets
GORS izsludina konkursu par tiesībām rīkot izstādes māksliniekiem un kuratoriem vizuālās mākslas, dekoratīvi lietišķās mākslas un dizaina jomā, kā arī ar kultūrizglītību, kultūras mantojumu saistītās jomās.
 
3. Konkursa grafiks un materiāli
- Konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā uz nākamo kalendāro gadu;
- Projekta pieteikumus pieņem līdz 2020.  gada 31. maijam;
- Konkursa pieteikumu izskatīšana ilgst vienu mēnesi, rezultāti tiek paziņoti, nosūtot elektroniski uz iesniedzēja norādīto e-pastu;
- Informācija par konkursa noteikumiem pieejama Latgales vēstniecības GORS mājaslapā http://latgalesgors.lv/izstades.
 
4. Konkursa dalībnieki:
- Konkursā var pieteikt grupas vai personālizstādes, kuratora veidotas izstādes, informatīvi izglītojošas u.c. izstādes saskaņā ar GORS darbības mērķiem;
- Izstādēm var būt komerciāls raksturs;
- Juridiska vai fiziska persona, kas iesniedz izstādes pieteikumu, piekrīt visiem konkursa noteikumiem un ir atbildīga par sniegto ziņu patiesumu.
 
5. Projekta saturs un noformējums
5.1. Pieteicējam jāiesniedz:
- anketa (1. pielikums);
- izstādes apraksts un izstādes koncepcija;
-ziņas par plānoto eksponēšanas veidu saskaņā ar GORS pieejamo izstāžu aprīkojumu (2. pielikums), kā arī cita būtiska informācija par izstādes tehnisko realizāciju;
- mākslinieka/-u CV, kuratora CV;
- vismaz 5 vizuālie pielikumi, kas sniedz ieskatu plānotās izstādes saturā un ļauj novērtēt darbu māksliniecisko kvalitāti;
- cita informācija un vizuālie pielikumi, ko iesniedzējs uzskata par nepieciešamu.
5.2. Projekta noformējums un iesniegšana
Projekts iesniedzams elektroniski uz gors [dot] izstades [at] rezekne [dot] lv vai aizpildīts tiešsaistes anketā, kas atrodama GORS mājaslapas izstāžu sadaļā. 
 
6. Projektu izskatīšanas kārtība
- Konkursā tiek izvērtēti iesniegtie projekti un punktā 1.3. atrunātajā kārtībā tiek paziņoti konkursa rezultāti;
- Konkursā par galvenajiem vērtēšanas kritērijiem tiek izvirzīta projekta mākslinieciskā kvalitāte, idejas unikalitāte un atbilstība GORS kā nacionālas nozīmes kultūrtelpas prasībām kopējā kultūras produkta piedāvājuma kontekstā;
- Saskaņojot konkursā apstiprināto izstāžu projektu māksliniecisko kvalitāti un saturisko konceptu ar GORS pārējo piedāvāto produktu tematiku, GORS izstāžu kurators sadarbībā ar konkursa izvērtēšanas komisiju izveido nākamā kalendārā gada izstāžu plānu, katrai izstādei paredzot laiku no 1 līdz 2 mēnešiem, kas tiek publicēts GORS mājaslapā;
- GORS izstāžu kurators patur tiesības 1-2 izstāžu projektus katru 2 kalendāro mēnešu garumā aizpildīt ar uzaicinātiem izstāžu projektiem ārpus konkursa.
 
7. GORS tiesības un saistības
- GORS patur tiesības mainīt izstādes norises datumus kopējā piedāvājuma kontekstā un izvirzīt savas prasības izstādes dizainam saskaņā ar telpu ergonomiskajām prasībām un ēkas funkcionalitāti. Izstādes laikā tiek izmantoti tikai GORS producēti vai iepriekš saskaņoti projekta iesniedzēja publicitātes materiāli.
- GORS apņemas konkursā apstiprināto projektu realizācijā ieguldīt sekojošus resursus:
  • Nepieciešamības gadījumā transportu eksponātu nogādāšanai līdz GORS un atpakaļ (Latvijas teritorijā);
  • Mākslas darbu apdrošināšanu izstādes laikā;
  • Publicitātes nodrošināšanu GORS vispārpieņemtajā kārtībā, izmantojot projekta pieteicēja sagatavotu un iesniegtu informāciju;
  • Mākslas darbu tirdzniecību saskaņā ar līgumu par izstādes darbu publiskošanu;
  • GORS pieejamā izstāžu aprīkojuma izmantošanu un izstādes montāžu un demontāžu;
  • Sadarbību organizatorisku jautājumu risināšanā ar GORS izstāžu kuratoru, kas uzsākama vismaz 3 (trīs) mēnešus pirms izstādes norises laika un turpinās līdz projekta noslēgumam.

Pieteikuma anketa .docx formātā TE