Aktuālie iepirkumi

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 39. pantu un PIL Pārejas noteikumu 3. pantu pēc 2019. gada 1. oktobri SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” (Pasūtītājs) iepirkumos paredz elektronisku pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanu.

Līdz ar to Pasūtītājs informāciju par iepirkumiem un iepirkuma procedūrām publicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: www.iub.gov.lv un Elektronisko iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv.

Skaidrojumi un pamācības pretendentiem par Elektronisko iepirkumu sistēmas izmantošanu un piedāvājuma ievietošanu sistēmā ir pieejami vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystemCode=KON.

Informējam, ka piedāvājuma ievietošanai Elektronisko iepirkumu sistēmā ir nepieciešams iepriekš reģistrēties, jo reģistrācijas apstiprināšanas nogaidīšanas termiņš ir trīs darba dienas. Informācija par reģistrēšanos sistēmā ir pieejama vietnē: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?Publication....