DZĪVES AUDUMA MATERIALIZĀCIJA. Daiņa Gudovska stikla materiāla un akvareļglezniecības izstāde

No 1. septembra līdz 1. novembrim iespējams apskatīt Daiņa Gudovska stikla materiāla un akvareļglezniecības izstādi.
 
Daiņa Gudovska ekspresīvie un piesātinātie darbi demonstrē lielisku telpiskas kompozīcijas izjūtu un veidošanas prasmi. Personālizstāde “Dzīves auduma materializācija” ir kontrastējoša pretstāvēšana, rotaļīga saruna, papildinošs dialogs vai mierīga vienošanās. Mākslinieka un pedagoga rokraksts izstādē nolasāms stiklā un akvareļglezniecībā.
 
Foto: Andrejs Vasjukevičs/Latgales vēstniecība GORS