Latgales vēstniecības GORS Iekšējās kārtības noteikumi apmeklētājiem

Pasākuma apmeklējuma noteikumi
 • Skatītāji zālēs tiek laisti ne ātrāk kā 20 minūtes līdz pasākuma sākumam. Koncertzāle patur tiesības mainīt šo nosacījumu tehnisku vai citu iemeslu dēļ.
 • Skatītājam ir pienākums saglabāt ieejas biļeti līdz pasākuma beigām, kā arī uzrādīt to pēc GORS administrācijas lūguma.
 • Gadījumā, ja tiek iegādāta biļete ar atlaidi, apmeklētājam pie ieejas zālē ir jāuzrāda attiecīgs tiesības uz atlaidi apstiprinošs dokuments (skolēna, studenta apliecība u.c.).
 • Skatītājam ir jāieņem vieta atbilstoši viņa biļetē norādītajai.
 • Skatītāji, kas ir nokavējuši pasākuma sākuma laiku un vēlas ienākt zālē pēc pasākuma sākuma, var netikt ielaisti zālē vai arī viņiem var tikt ierādīta cita vieta, kas nesakrīt ar biļetē norādīto, lai pēc iespējas mazāk traucētu citiem skatītājiem.
 • Skatītājiem, kas vēlas iziet pasākuma laikā, ienākot atpakaļ zālē, ir jāuzrāda pasākuma biļete, kā arī jāņem vērā tas, ka viņi var netikt ielaisti atpakaļ zālē līdz pasākuma nākamās daļas sākumam (ja tāda ir) vai arī viņam var tikt ierādīta cita vieta, kas nesakrīt ar biļetē norādīto.
 • Pasākuma laikā vietu ieņemšana notiek tikai aplausu laikā starp skaņdarbiem, ar GORS Biļešu kontrolieru atļauju un pēc viņu norādījumiem.
 • Lūdzam kritiski izvērtēt izvēlētā pasākuma piemērotību Jūsu bērna vecumam. Ar pasākumu atbilstību, organizatora ieteikumiem un auditorijas vecuma ieteikumiem aicinām iepazīties www.latgalesgors.lv, Latgales vēstniecības GORS Informācijas centrā vai pa tel. +371 64633303.
 • Uz akustiskajiem koncertiem, teātra izrādēm, kā arī citiem neapskaņotajiem pasākumiem, bērni līdz septiņu gadu vecumam var netikt ielaisti. Atsevišķos gadījumos bērni var tikt ielaisti ar nosacījumu, ka pavadošās personas garantē bērna klusu un mierīgu uzvedību pasākuma laikā.
 • Bērna traucējoša uzvedība (čukstēšana, sarunāšanās balsī, nemierīga sēdēšana, spēlēšanās ar viedtālruni u.tml.) traucē pārējiem apmeklētājiem, māksliniekiem un koncertu audio un video ierakstiem, tādēļ bērnu pavadošā persona pilnībā atbild par bērna uzvedību pasākuma laikā. Bērna traucējošas uzvedības gadījumā GORS apkalpojošais personāls ir tiesīgs lūgt novērst radušos situāciju. Atkārtota lūguma gadījumā GORS apkalpojošais personāls ir tiesīgs izraidīt apmeklētājus no zāles.
 • Pusstundu pirms pasākuma sākuma koncertzāles telpās sāk darboties Bērnu istaba, kas pieejama bērniem vecumā no trīs līdz septiņiem gadiem. Par bērniem parūpēsies divas kompetentas audzinātājas. Bērnu istabas apmeklējums ir bez maksas. Pirms tam lūgums pieteikties, zvanot +371 64633303.
 • Bērni līdz 7 gadu vecumam nedrīkst tikt atstāti koncertzāles telpās bez vecāku vai pavadošās personas uzraudzības.
 • Ieiet zālēs virsdrēbēs, kā arī ienest tās līdzi, ir aizliegts.
 • Ienākt zālēs netīrā, smērējošā, kā arī darba apģērbā ir aizliegts.
 • Ienest zālē lielgabarīta priekšmetus, somas, kā arī liela izmēra lietussargus, ir aizliegts. Tos iespējams atstāt garderobē. Lietussargi garderobē ir jāatstāj aizvērtā veidā. Garderobē atstājamo somu, maisiņu saturs ir jāparāda garderobes darbiniekiem drošības apsvērumu dēļ.
 • Ienākt zālē ar dzērieniem ir aizliegts, izņemot bezalkoholisko dzērienu 0,5 l pudeles ar korķi.
 • Ienākt zālē ar ēdieniem ir aizliegts.
 • Ienākt zālē ar dzīvniekiem ir aizliegts.
 • Ienākt zālē ar bērnu ratiem ir aizliegts. Bērnu ratus iespējams atstāt garderobē.
 • Personas alkohola un/vai narkotisko vielu reibumā pasākumā netiek ielaistas.
 • Lūgums pasākuma laikā bez īpašas vajadzības nepārvietoties pa zāli.
 • Vērot pasākumu stāvot 1. un 2. sānu balkonā, kā arī 2. balkonā var tikt aizliegts, jo tas var traucēt citiem skatītājiem.
 • Skaļi sarunāties, trokšņot pasākuma laikā ir aizliegts.
 • Pasākuma laikā mobilie telefoni ir jāpārslēdz uz klusuma režīmu.
 • Pasākuma laikā mobilos telefonus, ka arī planšetdatorus lietot ir stingri aizliegts. Mobilo ierīču gaisma traucē citiem skatītajiem.
 • Fotografēt, kā arī veikt audio un videoierakstus bez GORS administrācijas atļaujas ir aizliegts.
 • Māksliniekiem domātos ziedus ir iespējams nodot GORS Biļešu kontrolieriem. Jūsu ziedi tiks pasniegti māksliniekam uz skatuves.
 • Kāpt uz skatuves bez saskaņojuma ar GORS administrāciju ir aizliegts.
 • Jūsu drošībai un ērtībai lūdzam pamest zāles tikai līdz ar skatītāju zonas apgaismojuma ieslēgšanos.
 • Informējam, ka pasākuma laikā ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem un nolūkā informēt sabiedrību par notikušo pasākumu var tikt veikta fotografēšana, video un/vai audio ieraksta veikšana. Minētās darbības tiek veiktas atbilstoši datu apstrādes prasībām, neidentificējot konkrētas personas. Iegūtie materiāli var tikt publicēti un/vai translēti plašsaziņas līdzekļos, kā arī sociālajos tīklos internetā u.tml. Ja Jūs nevēlaties tikt fotografēts vai filmēts, Jums ir tiesības pieprasīt, lai šādas darbības attiecībā uz Jums netiek veiktas. Jums ir tiesības lūgt neizmantot vai dzēst Jūsu personas datus – fotoattēlu, video vai audio ierakstu, kurā jūs esat fiksēts, sazinoties ar personas datu apstrādes pārzini – SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” administrāciju klātienē, Rēzeknē, Pils ielā 4; zvanot 646 33303 vai rakstot koncertzale [at] rezekne.lv .
 
Vispārīgie noteikumi
 • Izmest atkritumus atļauts tikai tam paredzētās vietās.
 • GORS telpās smēķēt, arī elektroniskās cigaretes, ir aizliegts. Speciāli paredzētu publisku telpu smēķēšanai Latgales vēstniecībā GORS nav.
 • Apmeklētājiem Latgales vēstniecībā GORS ir aizliegts ienest, kā arī izmantot jebkāda veida ieročus, speciālos aizsardzības līdzekļus (gāzes baloniņi, elektrošoka ierīces u.tml.), viegli uzliesmojošus līdzekļus, kā arī pirotehniku.
 • GORS apkalpojošais personāls nav atbildīgs par apmeklētāju mantām.
 • Apmeklētājiem ir aizliegts ņemt rokās, attaisīt, pārvietot aizdomīgus priekšmetus. To atrašanas gadījumā aicinām nekavējoties ziņot GORS administrācijai vai apsardzei.
 • Drošības nolūkos pasākuma laikā tiek veikta videonovērošana un var tikt veikta personisko mantu pārbaude.
 • Lūgums neaiztikt Mākslas galerijā esošos eksponātus.
 • Atrodoties GORS telpās, apmeklētajiem ir pienākums saudzīgi apieties ar GORS īpašumu, ievērot sabiedrisko kārtību, kā arī ugunsdrošības noteikumus.
 • Patvaļīgi ienākt telpās, kas ir paredzētas personālam, ir stingri aizliegts.
 • Lūgums ar cieņu attiekties pret citiem apmeklētājiem, kā arī Latgales vēstniecības GORS personālu.
 • Par pasākuma norisi un saturu ir atbildīgs Pasākuma rīkotājs.
 
Garderobes izmantošanas noteikumi
 • Lielā garderobe no septembra līdz maijam (ieskaitot) darbojas divas stundas pirms pasākuma un vienu stundu pēc pasākuma beigām. Vasaras mēnešos darba laiks var mainīties. Kinoteātra “Silverscreen” apmeklētājus lūdzam izmantot Mazās zāles garderobi. Kafejnīcas ZĪDS apmeklētājus lūdzam izmantot kafejnīcas piedāvāto virsdrēbju novietošanas iespēju.
 • Lai atvieglotu virsdrēbju izsniegšanu, aicinām ieņemt vietu pretī Jūsu numuram.
 • GORS apkalpojošais personāls nav atbildīgs par garderobē atstātajām vērtslietām.
 • Soda nauda par numuriņa nozaudēšanu ir 7,00 €. Virsdrēbes tiek izsniegtas tikai pēc soda naudas nomaksas, kad visi apmeklētāji garderobē ir apkalpoti.
 
Biļešu iegādes un lietošanas noteikumi
 • Iegādājoties biļeti ar atlaidi, jāuzrāda attiecīgs tiesības uz atlaidi apstiprinošs dokuments (skolēna, studenta apliecība u.c.).
 • Cilvēkiem ar kustību traucējumiem biļete ir jāiegādājas. Ja cilvēks ar kustību traucējumiem neizmanto biļetē norādīto sēdvietu, to drīkst izmantot viņu pavadošā persona bez maksas.
 • Bērniem, kas zālē neaizņem atsevišķu sēdvietu, līdz septiņu gadu vecumam (neieskaitot) biļete nav jāiegādājas, izņemot gadījumus, kad pasākuma organizētājs ir noteicis citādi. Viens apmeklētājs pasākumā drīkst ievest līdzi tikai vienu bērnu līdz septiņu gadu vecumam (neieskaitot), kurš neaizņems atsevišķu sēdvietu.
 • Informāciju par biļetes iegādes nepieciešamību bērniem lūdzam meklēt GORS mājaslapā www.latgalesgors.lv, GORS Informācijas centrā vai pa tālruni +371 64633303.
 • Pasākumiem, kas nav domāti bērniem, vecākiem ar bērniem lūgums iegādāties biļetes sēdvietām, kas atrodas pēc iespējas tuvāk izejām, lai vajadzības gadījumā var atstāt zāli ātri, netraucējot citus skatītājus.
 • Uz pasākumiem, kas nav domāti bērnu auditorijai, bērni līdz 14 gadu vecumam tiek ielaisti tikai vecāku pavadībā.
 • Iegādātās biļetes netiek mainītas un netiek pieņemtas atpakaļ, izņemot gadījumus, ja pasākums ir pārcelts vai atcelts, ievērojot Latvijas Republikas likumdošanu. Šādos gadījumos biļeti ir iespējams atgriezt līdz pat pasākuma dienai (ieskaitot), izņemot gadījumus, kad pasākuma organizētājs ir noteicis citādāk.
 • Biļešu atgriešana notiek saskaņā ar attiecīgās biļešu sistēmas un organizētāja noteikumiem.
 • Latgales vēstniecības GORS Biļešu sistēmas biļešu atgriešana pret naudu notiek tikai kopā ar kases čeku, iepriekš aizpildot atbilstošu iesniegumu, kura veidlapu var saņemt GORS Informācijas centra kasē.
 • Gadījumā, ja apmeklētājs ir nokavējis pasākumu vai nav apmeklējis to, jebkāda veida kompensācija par neizmantoto biļeti netiek veikta.
 • Nozaudētās biļetes netiek atjaunotas.
 • Katras biļetes svītrkods ir unikāls. Lai izvairītos no pārpratumiem Latgales vēstniecības GORS apmeklējuma laikā, kā arī no krāpniecības, lūdzam nekopēt, neskenēt, nefotografēt, kā arī neizvietot Jūsu iegādātās biļetes Internetā.
 • Iekšējās kārtības noteikumus nosaka Latgales vēstniecība GORS, saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu un sabiedrībā vispārpieņemtām uzvedības normām.
 • Jūsu atrašanās pasākuma norises vietā ir apliecinājums tam, ka piekrītat šiem noteikumiem. Par šo noteikumu neievērošanu GORS personālam ir tiesības apmeklētāju neatgriezeniski izraidīt no zāles, anulējot biļeti uz visu pasākumu.
 • Latgales vēstniecības GORS komanda ar prieku palīdzēs un atbildēs uz visiem interesējošajiem jautājumiem.