Kultūras vēstnieku programmas noteikumi

Latgales vēstniecības GORS pastāvīgo klientu “Kultūras vēstnieku programmas” noteikumi

Latgales vēstniecības GORS pastāvīgo klientu “Kultūras vēstnieku programma” (turpmāk GORS “Vēstnieku programma”) ir priekšrocību programma Latgales vēstniecības GORS (SIA “Austrumlatvijas koncertzāle”) pastāvīgajiem klientiem, kas programmas dalībniekiem ļauj saņemt atlaides un īpašus piedāvājumus.

1. Pamatnoteikumi:

1.1. Par GORS “Kultūras vēstnieku programmas” dalībnieku var kļūt fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu.

1.2. Par GORS “Kultūras vēstnieku programmas” dalībnieku kļūt un izmantot programmas priekšrocības var ikviens Latgales vēstniecības GORS pasākumu apmeklētājs, kurš ir reģistrēts Latgales vēstniecības GORS biļešu tirdzniecības sistēmā biletes.latgalesgors.lv un aizpildījis “Kultūras vēstnieku programmas” pieteikuma anketu.

1.3. GORS “Kultūras vēstnieku programmas” dalībnieka pieteikuma anketa saņemama Latgales vēstniecības GORS Informācijas centrā Pils ielā 4, Rēzeknē.

1.4. “Kultūras vēstnieku programmas” dalībnieka apliecinājums ir programmas lojalitātes karte ar katram dalībniekam unikālu kartes numuru, pēc kura viņš identificējams Latgales vēstniecības GORS biļešu tirdzniecības sistēmā.

1.5. Latgales vēstniecība GORS “Kultūras vēstnieku programmas” noteikumi un īpašie piedāvājumi atrodami Latgales vēstniecības GORS mājaslapā latgalesgors.lv sadaļā “Kultūras vēstnieku programma”.

1.6. GORS “Kultūras vēstnieku programma” stājas spēkā 2017. gada 1. februārī un ir bez noslēguma termiņa.

1.7. Latgales vēstniecība GORS patur tiesības vienpusēji mainīt GORS “Vēstnieku programmas” noteikumus, aktuālo redakciju publicējot Latgales vēstniecības GORS mājaslapā latgalesgors.lv sadaļā “Kultūras vēstnieku programma”.

2. GORS “Vēstnieku programmas” dalībnieka kartes saņemšana un izmantošana

2.1. GORS “Kultūras vēstnieku programmas” dalībnieka karti var iegādāties Latgales vēstniecības GORS Informācijas centrā Pils ielā 4, Rēzeknē, aizpildot pieteikuma anketu. Cena 1 €.

2.2. GORS “Kultūras vēstnieku programmas” dalībnieka karti var izmantot biļešu iegādei uz SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” rīkotajiem pasākumiem un citu īpašo piedāvājumu saņemšanai.

2.3. GORS “Kultūras vēstnieku programmas” dalībnieka karte dod pastāvīgu 10% atlaidi uz SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” rīkotajiem pasākumiem un atlaides vai citas iespējas citos īpašajos piedāvājumos. Visu piedāvājumu saraksts regulāri tiek atjaunots un publicēts GORS mājaslapā latgalesgors.lv sadaļā “Kultūras vēstnieku programma”.  

2.4. GORS “Kultūras vēstnieku programmas” dalībnieka karte derīga biļešu iegādei Latgales vēstniecības GORS un “Biļešu Paradīze” biļešu kasēs visās Latvijā, karti uzrādot pirms pirkuma veikšanas. Karte nedod atlaides citu Latgales vēstniecības GORS pakalpojumu iegādei (ekskursijas, suvenīri, dāvanu kartes, telpu noma u.c.).

2.5. Citu sadarbības partneru īpašo piedāvājumu izmantošanai GORS “Kultūras vēstnieku programmas” dalībnieka karte jāuzrāda pirms īpašā piedāvājuma saņemšanas.

2.6. GORS “Kultūras vēstnieku programmas” piedāvājumi un atlaides nesummējas ar citām atlaidēm (ja programma nenosaka citus noteikumus).

2.7. GORS “Kultūras vēstnieku programmas” dalībnieka karti var izmantot tikai programmas dalībnieks, kurš aizpildījis programmas pieteikuma anketu.

2.8. GORS “Kultūras vēstnieku programmas” dalībnieka karte ir Latgales vēstniecības GORS (SIA “Austrumlatvijas koncertzāle”) īpašums. Kartes nozaudēšanas gadījumā lūgums sazināties ar Latgales vēstniecību GORS klātienē GORS Informācijas centrā Pils ielā 4, Rēzeknē, rakstot koncertzale [at] rezekne.lv vai zvanot +371 64633303.  Kartes atrašanas gadījumā lūgums atdot karti GORS Informācijas centrā Pils ielā 4, Rēzeknē.

3. GORS “Kultūras vēstnieku programmas” dalībnieku sniegtās informācijas izmantošana

3.1. Aizpildot GORS “Kultūras vēstnieku programmas” dalībnieka pieteikuma anketu, dalībnieks sniedz šādu informāciju: vārds, uzvārds, dzīvesvieta (pagasts vai pilsēta), telefona numurs, e-pasta adrese un pēc izvēles – dzimšanas dienas datums.

3.2. Latgales vēstniecība GORS (SIA “Austrumlatvijas koncertzāle) “Kultūras vēstnieku programmas” dalībnieku sniegto informāciju var izmantot statistikas apkopošanai par pastāvīgajiem klientiem un atlaižu, īpašo piedāvājumu un citu ar “Kultūras vēstnieku programmu” saistītās informācijas nosūtīšanai īsziņas vai e-pasta veidā atkarībā no dalībnieka izvēles, aizpildot pieteikuma anketu.

3.3. GORS “Kultūras vēstnieku programmas” dalībniekam ir iespējas mainīt informācijas saņemšanas veidu un regularitāti vai atteikties no informācijas saņemšanas jebkurā programmas brīdī, rakstot uz koncertzale [at] rezekne.lv vai zvanot +371 64633303.

3.4. GORS “Kultūras vēstnieku programmas” dalībnieku sniegtā informācija netiks izpausta trešajām personām vai izmantota ar GORS “Kultūras vēstnieku programmu” nesaistītiem mērķiem. Latgales vēstniecība GORS (SIA “Austrumlatvijas koncertzāle”) nodrošina visus ar personu datu aizsardzību saistītos pasākumus, pasargājot tos no negadījumiem, tīšiem bojājumiem, izplatīšanas un citām nelikumīgam darbībām.