GORS īsteno projektu profesionālās mākslas pieejamībai

Kopš 2022. gada septembra, lai veicinātu profesionālās mākslas pieejamību dažādos Latvijas reģionos, Latgales vēstniecībā GORS, sadarbībā ar Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA),  tiek īstenots no Eiropas Savienības (ES) fonda līdzekļiem finansēts projekts “Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana Latgales vēstniecībā GORS 2022.-2023. gadā”.
 
SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” iesniegtā projekta mērķis ir veicināt un atbalstīt Latgales vēstniecības GORS darbību, kas vērsta uz profesionālās mākslas pasākumu pieejamību Rēzeknē un Latgales reģionā, tādējādi mazinot Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes sekas, saglabātu darbavietas, paātrinātu organizācijas pielāgošanos jaunajiem apstākļiem un veicinātu plašāku kultūras pakalpojumu pieejamību. 2022. gadā projekta gaitā jau tika veiktas darbības, kas nodrošināja Latgales vēstniecības GORS māksliniecisko pasākumu programmas īstenošanu – Andrea Salustri izrāde “Materia”, Ivetas Apkalnas, Gundara Āboliņa un JIRMV bērnu kora uzvedums “Ķiršu koks”, Gruzijas Karaliskā nacionālā baleta izrāde “Gruzijas uguns”, GORS dzimšanas dienas koncerts “Gaismas lāse”, grupas “Ayom” koncerts, Andreja Osokina un Ģirta Krūmiņa koncertizrāde “Sudraba laikmets mūzikā un dzejā”, koncertcikls “Atmosfēras” VASARA, RUDENS un ZIEMA, Imanta Kalniņa jubilejas koncerts, Valmieras drāmas teātra viesizrāde ”Osedžas zeme”, gleznotājas Signes Vanadziņas darbu izstāde “Pelni ir pelēkais zelts”, Vinetas Sareikas un Sinfonietta Rīga koncerts,  6./7. Starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “ORGANismi”, Arta Butes izstāde “ARTIsCOOL”, Anatolija Šandurova izstāde “Postindustrializācija”,  “Quorum ballet” izrāde “Romeo un Džuljeta”, Čulpanas Hamatovas un Andreja Osokina poētiskā izrāde “Satikšanās”, LNOB operas viesizrāde visai ģimenei “Amāls un nakts viesi”, Liepājas teātra izrādes “Šekspīrs” un “Vilki”, mākslinieces Karinē Paronjancas gleznu izstāde “Māksla ar Bio zīmi”, Arsena Petrosjana Kvartets ar koncertu “Dvēseles ceļojums”, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris ar koncertprogrammu “LNSO, Mālers un Sinaiskis”. Kā arī 2022.gada decembrī projekta ietvaros tika iegādāta jauna profesionāla digitālā skaņu pults, komutācijas karte un tīkla komutācijas iekārta, kas paredzēta koncertu, teātra izrāžu un citu profesionālās mākslas pasākumu apskaņošanai. Skaņas pults iegāde ir laba investīcija projekta ilgtspējas nodrošināšanai un GORA kvalitātes zīmes stiprināšanai.
 
Arī turpmāk projekta gaitā tiks atbalstīta SIA “Austrumlatvijas koncertzāle”, nodrošinot mākslinieciskā pasākumu plāna programmu 2023. gadam. Projekta kopējās izmaksas – 549 999,99 EUR, no kurām 467 499,99 EUR ir plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts. Līdz šim līdzīga finansējuma sadales programmu ir administrējis Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF).
 
Kultūras ministrijas izstrādātās ES fondu programmas mērķis ir atbalstīt kultūras nozares ilgtspēju, izaugsmi, jaunradi un ekonomisko aktivitāti, dodot stimulu nozarei atgūties pēc krīzes un stiprināt visa sektora spēju labāk reaģēt uz nākotnes izaicinājumiem. Atbalsts profesionālās mākslas pieejamības veicināšanai, izmantojot REACT-EU sniegto finansējumu, paredzēts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā".