ARS LONGA. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas absolventu darbu izstāde

No 2019. gada 20. augusta Latgales vēstniecības GORS Mākslas galerijā skatāma Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas absolventu darbu izstāde "Ars Longa". Izstādē ir retrospekcija 60 gadu griezumā un skatāmi šobrīd Latvijas mākslā redzamāko absolventu darbi.
 
Jaunrade, Latgales keramika, tradīcija, digitālā māksla, mākslas un dizaina izglītība, restaurācija - tie ir tikai daži atslēgas vārdi, kuri raksturo šī gada jubilāru - Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu. 
 
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas darbības vīzija ir "Esi gudrs, brīvs un radošs mūsdienu tehnoloģiju un sajūtu pasaulē". Un tas nozīmē - saprast un orientēties modernajā pasaulē, pakļaut sev un saviem darbiem un izdomām tehnoloģijas un savām rokām prast radīt.
 
Izstādē piedalās Jolanta Ābele, Anita Bernāne, Magone Boleiko, Mairita Folkmane, Bitty Fomins, Pēteris Gleizdāns, Digna Gordijenko, Ilze Griezāne, Una Gura, Līga Jukša, Rolands Krutovs, Anna Laicāne, Mārīte Leimane, Ingūna Levša, Sanita Mickus, Eleonora Pastare, Elga Paura, Vladislavs Paurs, Jānis Plivda, Dainis Pundurs, Antons Rancāns, Gundega Rancāne, Maruta Raude, Agra Ritiņa, Andris Silapēters, Svetlana Skačkova-Marčenko, Līga Skariņa, Elvīra Sprindžuka, Vija Stupāne, Modris Svilāns, Ilona Šauša, Vēsma Ušpele, Ģertrūde Zeile, Lilija Zeiļa, Anatolijs Zelčs, Jānis Ziemelis.
 
 
Foto: Andrejs Vasjukevičs/ Latgales vēstniecība GORS