DZEIVIS GRAIDI. Vīru koris "Graidi”, Raibīs un pūšamo instrumentu orķestra “Rēzekne” mūziķi

2019. gada 26. aprīlī Latgales vēstniecībā GORS bija skatāms Rēzeknes vīru kora “Graidi” rosināts koncertuzvedums “Dzeivis graidi” ar Oskara Orlova (Raibīs) klātbūtni un tekstiem, Inetas Atpiles – Juganes dziesmu vārsmām, Guntras Kuzminas-Juknas un Ilonas Rupaines mūziku un pūtēju orķestra “Rēzekne” mūziķu grupas spēlētajām temperamentīgajām melodijām.
 
Koncertuzvedumā “Dzeivis graidi” bija dzirdama tikai latgaliešu valoda simboliski nosvinot Latgales kongresa dienu, kura šogad Latvijā pirmo reizi tika atzīmēta 27. aprīlī. 
 
Vīru koris “Graidi” darbību uzsācis 2009. gada janvārī un jau tā paša gada martā piedalījās pirmajā vīru vokālo ansambļu konkursā Latvijā “Mēs tikāmies martā”, kur ieguva otro vietu. Koris ar panākumiem regulāri piedalās Latvijas Republikas koru skatēs un Vispārējo latviešu dziesmu svētku koru karos, katru gadu sniedz koncertus un piedalās festivālos gan Latvijā, gan ārvalstīs.
 
Foto: Andrejs Vasjukevičs/ Latgales vēstniecība GORS