Jaunais Kultūras kanons

Lai uzturētu diskusiju par Latvijas kultūras mantojumu un mākslas vērtībām, nacionālo identitāti un sabiedrības kolektīvo atmiņu, skolu jauniešiem jau otro gadu tiek rīkots konkurss par Latvijas kultūras kanonu. Pirmajā, reģionālajā konkursa kārtā, kas 17. janvārī norisinājās Latgales vēstniecībā GORS, noskaidrotas divas labākās komandas, kas konkursu turpinās otrajā kārtā Rīgā, proti, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija un Rugāju novada vidusskola.