ŠTRAUSA FESTIVĀLA ORĶESTRIS (Vīne)

2020. gada 16. februārī Latgales vēstniecībā GORS diriģenta Pītera Guta vadībā uzstājās Štrausa festivāla orķestris no Vīnes. 
 
Šis ir patiesi "dzīvs" kolektīvs, kas viegli iesaistās komunikācijā ar skatītājiem, uzdejojot vai ejot skatītāju rindās. Būdams uzticīgs Štrausa laikā pastāvējušajai tradīcijai, Pīters Guts diriģē ar vijoli rokās.
 
Foto: Andrejs Vasjukevičs / Latgales vēstniecība GORS