Kultūras kanona konkurss 2014

14. novembrī Latgales vēstniecības GORS notika kultūras kanona konkurss, kura fokuss 2014./2015. gadā ir kultūras tradīcijas ģimenē. Konkursa reģionālajā kārtā piedalījās 11 Latgales reģiona skolas.

Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu interesi par Latvijas kultūras vērtībām un tradīcijām, kas tiek koptas un uzturētas ģimenēs, dažādos Latvijas kultūrvēsturiskajos novados, rosinot interesi par kultūras kanonā neiekļautām / iekļautām tradīcijām, kā arī popularizēt kulturoloģijas, humanitāro un sociālo zinātņu mācību priekšmetus.

Skolu komandu sniegumu Rēzeknē vērtēja žūrija dažādu ekspertu sastāvā: Jolanta Treile - Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta direktore, Linda Rubena - Latvijas Nacionālā kultūras centra Tautas lietišķās mākslas eksperte, Agnese Hermane – Latvijas Kultūras akadēmijas docente, Ilmārs Latkovskis – Latvijas Republikas Saeimas deputāts, Sandra Mežore – Rēzeknes Jāņa Ivanova mūzikas skolas direktore, Sandra Stare – folkloras draugu kopas un kapelas “Vīteri” vadītāja, Edgars Blinovs – Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājs, kino režisors un komandu vērtēšanas procesā tika iesaistīti arī alternatīvās žūrijas pārstāvji – Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes aktīvisti.

Konkursa Latgales reģionālās kārtas norisi ar priekšnesumiem kuplināja folkloras draugu kopa “Vīteri” Sandras Stares un Eināra Lipska vadībā.

1. vietu konkursā ieguva Rugāju novada vidusskola, 2. vietas ieguvēji ir Krāslavas Valsts ģimnāzija, bet 3. vieta piešķirta Bebrenes vispārizglītojošajai un profesionālajai vidusskolai.

Konkursa norisi atbalstīja un balvas komandām sarūpēja: LR Kultūras ministrija, Latgales vēstniecībai GORS, Daugavpils teātris, kafejnīca „Ausmeņa Kebabs”, Latgales drukai, zemnieku saimniecība “Kurmīši”, SIA “Latgales ziedi” un SIA “Lekon”. 

Foto: Jolanta Koškorjova un Latgales vēstniecības GORS publicitātes foto