Lāčplēša dienas kinokoncerts un Ministru kabineta balvas pasniegšana

Lāčplēša dienā, 11. novembrī, svinīgā ceremonijā Rēzeknē Ministru prezidente un ministri pasniedza piecas Ministru kabineta balvas par izcilu ieguldījumu Latvijas valsts labā - demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts attīstībā.

Latvijas Republikas valdības augstāko apbalvojumu - Ministru kabineta balvu - 2014. gadā pasniedza:

Akadēmiskā rakstu krājuma „Latvieši un Latvija” redakcijas kolēģijai: Ilgai Jansonei, Tālavam Jundzim, Viktoram Hausmanim, Maijai Kūlei, Andrejam Vaskam un Guntim Zemītim par būtisku devumu starpnozaru disciplīnas letonikas izveidē un četru sējumu akadēmiskā rakstu krājuma „Latvieši un Latvija” sastādīšanu.

Par izcilu ieguldījumu Latvijas profesionālās mūzikas nozarē un sasniegumiem starptautiskā kontekstā Latvijas Radio korim un Valsts kamerorķestrim „Sinfonietta Rīga”.

Horeogrāfei, tautas deju ansambļa „Zelta Sietiņš” vadītājai, dejas mākslas pedagoģei, kino jomas darbiniecei Baibai Rasmai Šteinai par izcilu ieguldījumu dejas mākslā, Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un tālāknodošanā, par profesionālo darbību kino nozarē.

Režisorei, producentei Dzintrai Gekai-Vaskai par ilggadēju ieguldījumu uz Sibīriju no 1941. līdz 1949.gadam izsūtīto Latvijas iedzīvotāju likteņstāstu pētīšanā un atspoguļošanā Latvijā un aiz tās robežām.

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieka vietniekam, Kārtības policijas pārvaldes priekšniekam pulkvedim Aleksandram Bukēvičam par priekšzīmīgu un profesionālu darbu, nozīmīgu ieguldījumu sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā.

Foto: Andrejs Vasjukevičs